Polní dráhy

Polní a úzkokolejné železnice

Polní a úzkokolejné dráhy v Rakousku a Německu

O+K BS-50


HF-130
Německo a Rakousko jsou ráje úzkokolejných drah ať už normálně-provozních nebo muzeálních. Je zde také možno najít mnoho zbytků ze zrušených tratí a to zejména na území bývalé NDR. Mnohé neveřejné průmyslové dráhy se snaží místní nadšenci obnovit po jejich zrušení, respektive se snaží o jejich zachování pro další turistický ruch. Další dráhy zde uváděné slouží normálnímu veřejnému provozu často v rámci státních drah - DB nebo OBB. Zde odkazované dráhy se nacházejí až na výjimky v blízkosti hranic s naší republikou.


Úzkokolejné železnice - Hl. stránkaZahradní železnice„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain