Polní dráhy

Polní a úzkokolejné železnice

Místní dráha v Schopau-Wilischthal - Thum v Německu


Místní dráha v Německém Schopau-Wilischthal spojovala hlavní trať vedoucí v údolí řeky Schopau s údolím Weissbach. Cílovou stanicí byl Thum, kde se dráha napojovala na další místní trať Meinersdorf - Schőnfeld-Wiesa. Celková délka trati byla cca 13 km. Z celé dráhy se zachovaly zbytky kolejí včetně náspů a zářezů. Část kolejí zůstala zachována i na nádraží ve Schopau-Wilischthal. Nejzachovalejší zůstal z celé dráhy příhradový most přez řeku Schopau. Jako trakční vozidla se zde používaly saské Mayerky, později řada 99 731 nebo 99 771. Vedle úzkokolejných vozů se provozovala doprava na podvalových vozech. Tato dráha patří již do kategorie drážní úzkokolejné archeologie. Cesta na tuto úzkokolejku byla organizována členy spolků Zahradní železnice Drásov a Zahraní železnice.
V současné době je zbytek kolejového svršku v Schopau vytrhán a zřejmě se s železničním spodkem počítá pro cyklostezku.

995 Schopau


Úzkokolejné a polní dráhy Německo a Rakousko - rozcestník

Úzkokolejné a polní dráhy - Hl. stránka


Modelová železnice HO


„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde