Polní dráhy

Polní a úzkokolejné železnice

Lokální dráha St. Polten - Mariazell


Pro přepravu osob, nákladů a poutníků byla postavena lokální železnice St.Polten - Mariazell. Jako nejedna z mála byla tato úzkokolejka o rozchodu 760mm elektrifikována. Rozchod 760mm byl zvolen z důvodu úspor teréních staveb a přebytku železničního materiálu ze stavby Suezkého kanálu. Pro překonání několika Alpských hřbetů bylo postaveno několik úzkokolejných tunelů (ty na úzkokolejkách nebývají častým jevem), které slouží místní dráze dodnes. Při elektrifikaci železnice byly samozřejmě upravovány pro vyšší průjezdní průřez elektrických lokomotiv. Dnes už na úzkokolejce slouží třetí generace úzkokolejných elektrických vozidel z důvodů značné obliby poutního a turistického místa v Rakouských Alpách.
Lokomotivní a vozové depo úzkokolejné dráhy se nachází v St. Poltenu. Zde je soustředěna většina vozidel úzkokolejky.
Jako zajímavost lze uvést fakt, že úzkokolejný drážní úsek z Mariazellu dál na jih se nepoužívá.
V Mariazellu je také muzeální expozice úzkokolejných vozidel místní dráhy včetně modelů zahradní železnice, které byly v zimě mimo provoz.

Mariazell Mariazell Mariazell MariazellRakouské a Německé úzkokolejky


Úzkokolejné železnice - Hl. stránka


Modelová železnice

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich