Polní dráhy

Polní a úzkokolejné železnice

Dráha Zittau - Oybin, Zittau Johnsdorf


Místní dráha Zittau (Žitava) - Oybin a Zittau - Johnsdorf byla postavena pro přepravu lázeňských hostů do lázní v Oybinu a Johnsdorfu. Původní siť Saských úzkokolejek pokračovala také přez dnešní Polské území i do Česka do Heřmanic (Hermsdorf) a Frýdlantu v Čechách. Proto také původní kolejový svršek úzkokolejky Frýdlant - Heřmanice měl Saský rozchod 750mm a šlo dojet po úzkých kolejích 750mm až do Žitavy. Dnešní úsek mezi Žitavou a Heřmanicemi je přerušen díky povrchovému dolu Turow1 a Turow2. Navíc úzké koleje 750mm byly na našem území v úseku Heřmanice - Frýdlant vytrhány a dány do šrotu. Starý železniční spodek se plánuje pro použití cyklostezky.
Úseky úzkých kolejí 750mm ze Žitavy na Německém území zůstaly i po válce v normálním provozu a překonaly i různé "dopravní krize" a "modernizace". Dodnes na nich jezdí poválečné parní pětispřežní lokomotivy uspořádání 1E1 řady 99. Jinak zdejší úzkokolejky se těší značné oblibě nejen šotoušů, ale i zejména místních lázeňských hostů, turistů a cykloturistů, kteří je využívají pro svoji přepravu po Česko-Saském Švýcarsku. Jako osobní vozy slouží stále rekonstruované "Sasáky" a nebo pro nostalgické jízdy "Sasáky" bez "nové" rekonstrukce. Lokomotivní a vozové depo úzkých kolejí v Žitavě je plně vybaveno (na rozdíl od toho normálněrozchodného). Najdeme zde krom provozních vozidel také služební vozidla pro údržbu kolejí,odklízení sněhu, napájení parních lokomotiv vodou a uhlím. Pro přepravu normálně-rozchodných vozidel zde slouží krom podvalových vozů také podvalníky. Tyto se zde, ale v nákladní dopravě příliš nevyužívají, neboť na trati 750mm převažuje osobní doprava. Návštěvu Žitavských úzkokolejek jsme realizovali spolu příznivci zahradní železnice Drásov a zahradní železnice pod Mniší horou v Brně.

Žitava - Zittau Žitava - Zittau Žitava - Zittau Žitava - Zittau Žitava - Zittau Žitava - Zittau Žitava - Zittau Žitava - Zittau Žitava - Zittau Žitava - ZittauRakouské a Německé úzkokolejky - rozcestník


Úzkokolejné železnice - Hl. stránka


Modelová železnice


„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain