Polní dráhy

Polní a úzkokolejné železnice

Polní a lesní úzkokolejné dráhy na Slovensku

M 21.0 Na území dnešního Slovenska bylo značné množství lesních a polních drah sloužící k dopravě dřevních nebo zemědělských produktů. Jednalo se hlavně o soukromé dráhy, provozované průmyslovými, lesními a zemědělskými podniky monarchie, později republiky. V osmdesátých letech většina z nich patřila nenávratně do minulosti. Některé se podařilo zachránit pro další turistický provoz.
Úzkokolejné železnice - Hl. stránka

Zahradní železnice Drásov


„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain