Lesní dráhy

Polní a úzkokolejné železnice

Lesní dráhy Víglaš - Slovensko


Lesní dráha ve Víglaši sloužila k přibližování vytěženého dřeva z úbočí místních svahů do údolí k hlavním dopravním cestám. Rozchod dráhy byl 760 mm. Vybavení dráhy vozidly bylo obdobné jako na většině lesních železnic. Parní lokomotivy, většinou od maďarských výrobců. Po válce sem byly dodány loko. ČKD. Vozový park byl tvořen oplenovými páry a plošinovými vozy na krátkou kulatinu.
Dnešní dráha již neexistuje. Zůstal po ní ve Víglaši jen drážní pomník s lokomotivou ČKD a přívěsným vozem Bohumínské vlečné dráhy, plošinovým vozem a párem oplenů. Pomník jsme navštívili v rámci cesty se spolkem zahradní železnice a muzea průmyslových železnic.

Úzkokolejné a polní dráhy - Slovenská republika - rozcestník

Úzkokolejné železnice a polní dráhy - Hl. stránka

Kreatin monohydrát pro vyšší sílu a svaly