Polní dráhy

Polní a úzkokolejné železnice

Oravsko - Kysucké lesní dráhy


Polní a lesní dráha v Kysucích je jeden z těch areálů bývalých lesních drážek kterému se úspěšně podařil přechod na turistický ruch. V roce 1971 byla Kysucko-Oravská lesní železnice v podstatě zrušená (oficiální ukončení provozu). V roce 1972 se podařil zápis lesní železnice do státního seznamu kulturních památek, což dráhu zahránilo před úplnou likvidací.
Začátek vzniku této lesní železnice se datuje k roku 1915, kdy se začalo s budováním prvního úseku Osčadnica-Chmúra (Kysucký úsek). Druhá část lesní železnice (Oravský úsek) se začal budovat už v roce 1914 z pily Zákamenné. Dráha byla postavena během čtyř let v úseku Lokce - Erdútka a během první světové války ji stavěli italští váleční zajatci. Rozchod obou lesních železnic byl 760 mm.
Spojení obou lesních železnic proběhlo až v období Československé republiky po roce 1924. Drážní spojka byla dokončena na přelomu roku 1927-28. Provoz spojovací dráhy byl spuštěn v únoru 1928. Spojovací trať je zajímavá tím, že se na ní nacházejí tři úvraťové úseky z důvodu velkých výškových rozdílů.
V dnešní době je zachován pouze spojovací úsek oněch dvou železnic a slouží jako železnice volného času v rámci turistického ruchu a muzeálního provozu. Z původních trakčních vozidel se téměř nic nezachovalo snad jedině původní "Gontkulák". Ostatní dnešní vozidla jsou dodána odjinud protože v roce 1988 místní lokomotivní depo podlehlo zničujícímu požáru a postižená vozidla byla určena převážně ke šrotaci.
Stránky Kysucko-Oravké lesní železnice: Klub romantikov úzkokolejnej železnice Oravy a Kysúc.

Úzkokolejné železnice a polní dráhy - Slovenská republika

Úzkokolejné železnice a polní dráhy - Hl. stránka


Modelová železnice Zahradní železnice Modelová železnice HO

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde