Polní dráhy

Polní a úzkokolejné železnice

Polní a lesní dráhy Nagybőrzsőny v Maďarsku


Lesní a polní železnice v Nagybőrzsőny to má ekonomicky mnohem horší než její kolegyně v Kemencích i když se nachází v její blízkosti. Byla sice již privatizována, avšak údolí ve kterém je vedena není tak rozsáhlou turistickou destinací jako v Kemencích a je možné že za současné hospodářské krize má vážné těžkosti. Dráha má rozchod 760mm a jezdí na ní těžší vozidla než v Kemencích. Vozový park je také o něco chudší než v Kemencích. Motorové loko jsou značky Raba C50, na záskok zde byla vypujčená loko BND60 z Černého Balogu. Vozový park této železnice byl převážně ve fázi rekonstrukce. Celková délka trati je asi 10 km a má dvě úvrati. Převýšení pak cca 400m. Na jejím konci je triangl pro otočení lokomotivy. Drážku lze díky sklonu 7-8% provozovat i jako svážnici, což místní personál občas předvádí. Dorozumívacím jazykem zde byla opět němčina. Zanechali jsme zde kontakt na Muzeum polních železnic Drásov o kterou jevili maďarští kolegové značný zájem.
Celá dráha by měla být spojena přes horský hřbet Bőrzsőny s druhou lesní železnicí vedoucí ze Szobu u Dunaje, avšak hlavním problémem proč tomu tak není je absence investic.
Na fotografiích vidíme loko. Rabu C50 na druhém snímku pak BND z Černého Balogu. Další snímky jsou z vrcholové stanice hřbetu Bőrzsőny, kde se nachází kolejový triagl pro otočení lokomotivy, další obrázky jsou pak z obou traťových úvratí. Během zpáteční cesty byl vyhlídkový vůz odpojen a jel dolů samotíží. Jeho rychlost regulovali průvodčí ruční vřetenovou brzdou. Fotografie z této dráhy byly použity pro tvorbu modelového kolejiště úzkokolejné modelové železnice.

Maďarské úzkokolejky - rozcestník

Úzkokolejné železnice - Hl. stránka

Modelová železnice Zahradní železnice Modelová železnice HO


„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde