Polní dráhy

Polní a úzkokolejné železnice

Průmyslová železnice - Mladějov


Průmyslová železnice v Mladějově spojovala provoz na vypalování lupku s dolem na jeho těžbu a má rozchod 600mm. Většinu vozů vedle trakčních vozidel proto tvořily výklopné vozíky pro přepravu sypkých materiálů - kipplory. Dráha měří celkem 13 km a má po cestě 2 výhybny. Trasa železničky překonává v prvním úseku značné stoupání - až 15%. Jako trakční vozidla se používaly převážně parní lokomotivy. Bylo jich celkem pět. Pro traťový provoz se používaly loko č. 1 a 5 dodané lokomotivkou Krauss v Linci. Lokomotivy č. 2, 3 a 4 sloužily k manipulaci souprav ve stanicích - v Madějově a na Hřebči. V pozdější době byly tyto lokomotivy odstaveny a používaly se lokomotivy dieselové. Provoz v dole byl zajišťován amunálně nebo dieselovými lokomotivami upravené pro důlní provoz. Vozový park představovaly převážně vozíky pro přepravu sypkých hmot - kipplory. Další vozový park byl zastoupen platoňáky, vozy pro přepravu PHM, vozy pro přepravu důlních zaměstnanců, důlními toaletami, oplenovými vozy a vozy pro přepravu traťového personálu. Některá vozidla, která se dnes v Mladějovském areálu nachází byla také jednu dobu k vidění v Muzeu polních železnic v Drásově. Dnešní areál v Mladějově slouží k muzeálním účelům a také jako depo všech současných vozidel Mladějovské průmyslové železnice. Oficiální internetové stránky Muzea průmyslové železnice Mladějov: Průmyslová železnice Mladějov.
Úzkokolejné železnice a polní dráhy - Česko

Úzkokolejné železnice a polní dráhy - Hl. stránka
„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain