Polní dráhy

Polní a úzkokolejné železnice

JHMD Jindřichohradecké místní dráhy


JHMD - úzkokolejná železnice v Jindřichově Hradci vznikla na přelomu 20. století a má Bosenský rozchod 760mm. Stavbu trati podnítili místní hodnostáři, zejména starosta Nové Bystřice dr. Wolf který měl podporu místních živnostníků, sedláků a starostů obcí. Vídeň nakonec koncesi udělila, ale jen s podmínkou že dráha bude úzkého rozchodu 760mm a navíc s tím, že stát provede jen částečnou finanční subvenci a zbytek nákladů ponesou místní zainteresovaní podnikatelé. Po zřízení koncese se v létě 1896 začalo s výstavbou a 1.listopadu 1897 se začalo oficiálně jezdit, tj. dráha byla zkolaudovaná pro provoz který zajišťovaly KKStB na účet vlastníka. Tak byla postavena jižní větev dnešní JHMD, která dnes slouží výhradně turistickému ruchu v České Kanadě.
Severní větev úzkokolejek, dráha Jindřichův Hradec - Obrataň se stavěla o něco později. Koncesní listina byla vydána v roce 1904 31. prosince. Stavba dráhy začala následujícího roku a kolaudace proběhla opět za rok tj. 1906. První oficiální jízda vlaku proběhla 23.12.1906 a neobešla se bez komplikací se sněhovou nadílkou. Severní větev byla stejně jako Bystřická kolegyně provozována KKStb na účet vlastníka. Některé další objekty dráhy vznikly až po její otevření: depo v Jindřichově Hradci a v Kamenici nad Lipou.
Na jindřichohradeckých úzkokolejkách (JHMD) se během jejího života vystřídalo mnoho trakčních i vlečených vozidel. Provoz začínaly předlitavské lokomotivy typu U, dnes označené jako U37.0. Vozy dodala vagonka Ringhoffer - osobní, služební, nákladní kryté, nákladní nízkostěnné-plošinové a několik párů podvalníků. Během I.světové války potřebovala místní lokomotivy K.und K.-Heeresfeldbahn a ty zůstaly na bojištích války. Náhradu armáda poskytla v podobě U25.0, avšak ty výkonem nepostačovaly. Po válce byly dodány od železničního pluku loko U47.0, které zde jezdily až do konce parního provozu. V době motorizace přišly do Jindřichova Hradce motorové vozy M11.0 a později M21.0. Z obou řad se na JHMD žádný nedochoval. Po II.světové válce se na dráze objevila kořistní vozidla a to loko U99.5 a dva sasáky. Z těchto vozidel se bohužel také žádné nedochovalo. V padesátých letech nastoupila definitivně motorizace, která vytlačila parní lokomotivy z úzkých kolejí jindřichohradeckých tratí (dnes JHMD). O něco později byly dodány nové osobní vozy Balmú, které vytlačily všechny staré osobní a služební vozy. O likvidaci nákladních vozů se postarala nová generace podvalníků a brzdných vozů. Zboží přepravované po úzkokolejce se tímto definitivně přestalo ručně překládat do úzkokolejných vozů. Zůstaly pouze nákladní vozy pro údržbu kolejového svršku.
Všechny úzkokolejky měly již v době hospodářské krize a po II. světové válce se to projevilo ještě markantněji zejména v pohraničí, jeden problém a to rentabilitu provozu. Jako první na to doplatila úzkokolejka Ondrášov - Dvorce. Později to byla dráha Frýdlant - Heřmanice a jiné. Tento problém se nevyhnul ani úzkokolejce v Jižních Čechách. Již v 50-tých letech byla předána organizaci ČSM, ale již po roce provozu byla vrácena pod křídla ČSD. Podobná situace se opakovala krátce po roce 1989, kdy ještě ČSD a pak ČD poukazovaly na jejich nerentabilitu a vznikla tak firma JHMD a.s., která vlastní dráhu dodnes. JHMD po svém vzniku investovaly do turistického ruchu opravou drážních objektů na turistické ubytovny a nákupem dalších vozidel z rušených zahraničních úzkokolejek (zejména Rumunsko U46.0 + nákladní vozy a Polsko U46.1 a M27.0). Vozidla se po generálních opravách provozují na JHMD zejména v turistické letní sezoně. Během běžného provozu dnešní JHMD slouží stále vozidla českého původu TU47.0 a Balmú.
JHMD v roce 2013 také převzaly provoz některých normálně-rozchodných drah v České republice (Doupovská dráha a Švestková dráha) s motorovými vozy M262.0. Během roku, ale došlo ke změně kompetencí v celé JHMD a došlo k rozdělení služeb na jednotlivých tratích.
V roce 2014 uvedla JHMD do provozu rekonstruované motorové vozy pod označením M27.0, které byly dovezeny z úzkokolejek z Polska. Rekonstrukce se pak provedla u českého dodavatele. Bylo také otevřena muzejní expozice na nádraží v Nové Bystřici: "Jak se cestovalo v době Járy Cimrmana" - tedy za Rakouska-Uherska v době vzniku Bystřické úzkokolejky. V Nové Bystřici se zřejmě také chystá venkovní expozice úzkokolejných vozidel - zahájeno motorovou loko. TU47.020. JHMD v roce 2014 také prodělala pro krátkodobou platební nechopnost, také krátkodobý návrh na konkurs, který je snad již definitivně zažehnán.

Oficiální stránky JHMD: JHMD
Úzkokolejné železnice a polní dráhy Česko

Úzkokolejné železnice a polní dráhy - Hl. stránka